Nyheter

100315

VILL DU AFFISCHERA?


Vill du hjälpa oss att affischera i år? Som tack för hjälpen får du givetvis en festivalbiljett.

Vi saknar för närvarande affischerare i följande städer:

Köpenhamn
Örnsköldsvik

Vi behöver inte affischerare i några andra städer, utan dessa har blivit tillsatta.

För att få jobbet så krävs det att man bor i den stad man kommer att affischera. Vi vill även att du besvarar följande frågor och mailar detta till affisch@rockparty.se

· Vad sysslar du med – arbete/ högskolestudier/ gymnasium?
· Hur länge har du bott i den stad du vill affischera?
· Har du affischerat något innan för andra evenemang eller festivaler?
· Varför skulle du passa som ambassadör för Hultsfred?

Sedan skulle vi även behöva ditt för- och efternamn, personnummer (inkl. de fyra sista siffrorna), adress, mailadress och mobilnummer.

Popkollo Campus Hultsfred